Räkna ut din lön

När man fakturerar använder man alltid bruttobeloppet innan skatter och avgifter – dessa är alla företag själva skyldiga att redovisa och betala in. När du jobbar med Firmify sköter vi detta åt dig. Beroende på beloppet du fakturerar gör vi avdrag för skatter och avgifter som vi direkt betalar in till Skatteverket (även vår administrativa avgift på 5% avgår). Men resten blir alltså lön till dig!

Här nedan kan du se vad ett fakturerat belopp blir som utbetald lön. Skatten kan även skilja sig lite beroende på var du bor i landet och här nedan räknar vi med 30% i skatt som ett schablonbelopp. I praktiken få de allra flesta dock en lägre skatt. Är du över 65 blir det dessutom lägre arbetsgivaravgifter. Fyll i födelseår, belopp att fakturera exkl. moms (eller omvänt, beloppet du vill få ut som lön) för att se hela uträkningen med alla avgifter. Då får du en bra uppfattning om vad ett visst fakturabelopp ger ”i plånboken”. 

Fakturabelopp ex. moms:
Moms:
Adm.avgifter 5%:
Underlag för sociala avgifter:
Sociala avgifter:
Bruttolön inkl semesterersättning:
Skatteavdrag 30%:
Netto inkl semesterersättning:

 

Börja fakturera idag!