Hur fungerar det med sjuklön?

Postat: 01 Maj 2015 i 

Sjuklön betalas ut när anställningen varat längre än 14 dagar under en 14 månadersperiod. Uppdraget ska vara registrerat och godkänt av Firmify innan uppdraget inletts och sjukdomen ska vara styrkt.

Föranmäl ditt uppdrag genom att kontakta oss via mail eller telefon för att få godkännande av uppdraget eller om ni behöver hjälp.