Kan jag få ersättning för kostnader jag själv har lagt ut för att slutföra uppdraget?

Postat: 27 Mar 2014 i 

Ja, du har rätt till ersättning för kostnader som vidarefakturerats och slutbetalts av slutkunden. Det är därför upp till användaren att tillse att Firmify får tillgång till tillförlitliga underlag, kvitton etc. innan kunden faktureras. En förutsättning är att samtliga kostnader skall vara skattemässigt avdragsgilla och rörelsegilla, dvs kostnaderna ska ha uppkommit i samband med utförandet av det fakturerade uppdraget. Vi tar även 5% i administrativ avgift för utläggen som vidarefaktureras till kunden.