Kan jag få ersättning för kostnader jag själv har lagt ut för att slutföra uppdraget?

Postat: 27 Mar 2014 i 

Ja, du har rätt till ersättning för kostnader som vidarefakturerats och slutbetalats av slutkunden. Det är därför upp till användaren att tillse att Firmify får tillgång till tillförlitliga underlag, kvitton etc. innan kunden faktureras. En förutsättning är att samtliga kostnader skall vara skattemässigt avdragsgilla och rörelsegilla, dvs kostnaderna ska ha uppkommit i samband med utförandet av det fakturerade uppdraget. Enligt momslagen ska originalkvittot sparas i den form den mottogs, vilket betyder att ni måste spara de fysiska kvittona hos er i 7 år. Vi tar även 5% i administrativ avgift för utläggen som vidarefaktureras till kunden.