Kan jag fakturera traktamente, reseersättning och kostnader?

Postat: 27 Mar 2014 i 

Ja, du har rätt till att fakturera traktamente och reseersättning under förutsättning att dessa kostnader har vidarefakturerats och slutbetalats av slutkunden. Det är upp till användaren att tillse att korrekt reseräkning har inkommit till Firmify innan din lön utbetalas. Vi tar en extra administrativ avgift på 5% för utläggen som vidarefaktureras till kunden. Enligt momslagen ska originalkvittot sparas i den form den mottogs, vilket betyder att ni måste spara de fysiska kvittona hos er i 7 år. Hör av dig till oss om du behöver hjälp med detta.