Kan jag fakturera traktamente, reseersättning och kostnader?

Postat: 27 Mar 2014 i 

Ja, du har rätt till att fakturera traktamente och reseersättning under förutsättning att dessa kostnader har vidarefakturerats och slutbetalats av slutkunden. Det är upp till användaren att tillse att korrekt reseräkning har inkommit till Firmify innan din lön utbetalas. Vi tar även 5% i administrativ avgift för utläggen som vidarefaktureras till kunden. Hör av dig till oss om du behöver hjälp med detta.