Vad har jag för anställningsvillkor?

Postat: 27 Mar 2014 i 

För varje specifikt uppdrag blir du projektanställd av Firmify, din lön är i princip baserad på det belopp som faktureras med avdrag för sociala avgifter och källskatt. I och med att du godkänner att ditt konto skapas, godkänner du Firmifys användarvillkor för tjänsten.