Vi är 4 personer som har gjort ett gemensamt jobb. Kan lönen delas och kunden få en faktura?

Postat: 27 Mar 2014 i 

Ja. När du har skapat fakturan finns det ett steg som heter Dela fakturan. Där kan du lägga till andra personers Firmify kontonummer och styra hur mycket av bruttobeloppet som skall gå till var och en av er. Be personen du skall dela fakturan med att skapa ett Firmify privatkonto och be om dennes Firmify kontonummer.